Ważne wiadomości


Kwiat Seniora

16.06.2021

Dziś z naszymi aktywnymi seniorami z gminy Dąbrowa Białostocka oraz dzięki pomocy Pana Zygmunta Luty i spółki PGKiM Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej posadziliśmy 200 szt cebulek lili, które przyozdobią nasz mały park przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Placu Kościuszki. Dziękuje Wam seniorzy za wspaniała społeczną pracę na rzecz naszego miasta. Jesienią dosadzimy jeszcze kolorowe tulipany.Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:

https://bip-umdabrowabialostocka.wrotapodlasia.pl/ogloszenia--obwieszczenia-i-komunikaty/obwieszczenie-z-dnia-16062021r.html


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

15.06.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka3


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.06.2021

Do Platformy zakupowej dodano Nowe Postępowanie Przetargowe:
-
Postępowanie: BRG.271.16.2021 Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej


Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

08.06.2021

W dniu 9 czerwca br. wchodzi w życie ustawa ustawiająca m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny, wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.
8 czerwca br. od godz. 18.00 zostanie zablokowana usługa zamawiania w systemie SIKDR elektronicznych kart w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, które są wyświetlane w aplikacji mKD


Wyrazy głębokiego współczucia

08.06.2021
Spotkanie informacyjne nt. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

02.06.2021


ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA

01.06.2021Wyrazy głębokiego współczucia

31.05.2021
Relacja przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego pozyskanego przez Polski Czerwony Krzyż

28.05.2021

Relacja przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego pozyskanego przez Polski Czerwony Krzyż dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fTQQ2AeTXCg


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

28.05.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowegoOgłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

13.05.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza trzeci pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Informacja o wyniku przetargu

12.05.2021

Działając na podstawie Zarządzenia nr 21/21 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż samochodu służbowego KIA Sportage, informujemy o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 11 maja 2021 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 o godz. 10.

Z powodu braku ofert kupna, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

19.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Zachęcamy do głosowania w konkursie „Kolorowe stołówki”

10.03.2021

obraz

„Jaka powinna być szkolna stołówka? Przytulna, przyjemna, a przede wszystkim kolorowa! Bo wtedy wszystko nie tylko wygląda, ale i smakuje lepiej” – przekonują organizatorzy konkursu „Kolorowe stołówki”. O metamorfozę szkolnej jadalni walczy m.in. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zachęca mieszkańców naszej gminy do oddania głosu na Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej (klikając w kolorowy baner). Codziennie jedna osoba może oddać jeden głos, więc jeśli będziecie to robić każdego dnia, podarujecie wybranej szkole kilkadziesiąt głosów. Każdy głos jest na wagę złota. Akcja trwa do 15 maja 2021 r. Liczymy na Państwa głosy.


Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

08.03.2021

obrazInformacja o transporcie w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19

19.01.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że zapewni transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jeżeli jesteś mieszkańcem z terenu gminy Dąbrowa Białostocka i jesteś osobą:
- posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
- masz umówiony termin szczepienia;

możesz skorzystać z bezpłatnego transportu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.

Placówki wykonujące szczepienia w Dąbrowie Białostockiej:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Hugona Kołłątaja 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Gabinet zabiegowo-szczepienny
3-go Maja 1C
16-200 Dąbrowa Białostocka

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Marii Skłodowskiej - Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka

obraz


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomościKwiat Seniora

16.06.2021

Dziś z naszymi aktywnymi seniorami z gminy Dąbrowa Białostocka oraz dzięki pomocy Pana Zygmunta Luty i spółki PGKiM Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej posadziliśmy 200 szt cebulek lili, które przyozdobią nasz mały park przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Placu Kościuszki. Dziękuje Wam seniorzy za wspaniała społeczną pracę na rzecz naszego miasta. Jesienią dosadzimy jeszcze kolorowe tulipany.Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:

https://bip-umdabrowabialostocka.wrotapodlasia.pl/ogloszenia--obwieszczenia-i-komunikaty/obwieszczenie-z-dnia-16062021r.html


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

15.06.2021
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Białostocka3


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.06.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 3


Podpisanie umowy na dotacje dla kreatywnych wsi

11.06.2021

9 czerwca 2021 r. w Muzeum Wsi Podlaskiej odbyło się podpisanie umów w ramach programu
Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś. Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy Marszałkowi Arturowi Kosickiemu , Radnemu Pawłowi Wnukowskiemu, Członkowi Zarządu Wiesława Burnos oraz Stanisław Derehajło. Dziękuje również Dyrektorowi MGOK w Dąbrowie Białostockiej Maćkowi Sulikowi i Skarbnik Gminy Joannie Ryszkiewicz za pomoc w przygotowaniu wniosku do programu.Spotkanie informacyjne nt. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

10.06.2021

Dnia 09.06.2021r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Gościem był Pan Daniel Płoński - doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Poruszone zostały najistotniejsze kwestie Programu, takie jak specyfika całego przedsięwzięcia, korzyści płynące z udziału w Programie oraz warunki jakie należy spełnić aby dostać dotację na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. W trakcie prelekcji zostały udzielone odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez uczestników. Planowane są jeszcze 3 spotkania co kwartał, dlatego też Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. O terminie każdego z nich Państwa poinformujemy. Zachęcamy również do wizyty w naszym Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu "Czyste Powietrze" w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, w pokoju nr. 9 od pn. do pt. w godzinach 7:30 - 14:00.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.