Sport i Kultura

Strona internetowa MGOK: www.pedek.pl

M-GOK jest instytucją, która zgodnie ze statutem prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. Wspiera również twórczość regionalną i literacką. M-GOK jest wydawcą lokalnej gazety- "Głos Dąbrowy", która  ukazuje się co miesiąc i porusza sprawy, problemy związane ze społecznością lokalną oraz opisuje aktualne wydarzenia na terenie gminy. M-GOK patronuje licznym konkursom recytatorskim dla dzieci i młodzieży, sprawuje mecenat nad twórczością regionalną. Wspiera finansowo Klub Literacki i promuje jego wydawnictwo. Nie tylko ludzie pióra mają możliwość rozwoju odbywają się liczne wystawy spotkania z malarzami, rzeźbiarzami, twórcami ludowymi kultywującymi tradycje rękodzieło artystyczne takie jak gobeliniarstwo, czy malowanie pisanek. W strukturze M-GOK znajdują się:

 • Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna

 • Filie Biblioteczne w terenie

 • kino "Lotos"

 

M-GOK organizuje wiele imprez kulturalnych w mieście. Są to imprezy stałe, takie jak: Turniej Zakładów Pracy, Turniej Wsi, Turniej Gmin, Święto Miasta- Dni Dąbrowy.

Przy M-GOK działają następujące:

a) Zespoły:

 • chór seniora "Dąbrowiacy"

 • kabaret "Kłos"

 • kapela podwórkowa

 • zespół folklorystyczny "Dębina"

 • zespół teatralny

 • zespół wokalny "Nutki"

 • zespół dziecięco- instrumentalny "Dzwoneczki"

 • zespół taneczny

 • zespół rockowy

 • zespoły wokalno- instrumentalny

b) Kluby:

 • Seniora

 • Kobiet

 • Szachowy

 • Brydżowy

 • Kawiarenka literacka

c) Koła zainteresowań dla dzieci:

 • Szachowe

 • Plastyczne

 • Teatralne

 • Taneczne

 • Folklorystyczne