Położenie

Gmina Dąbrowa Białostocka jest położona w północno - wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim. Graniczy z następującymi gminami: Nowy Dwór, Sidra, Janów, Suchowola, a od północy: Lipsk, Sztabin.

Przez teren gminy Dąbrowa Białostocka przebiega linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Warszawa - Białystok - Sokółka - Augustów - Suwałki - Trakiszki - granica Państwa, dzięki czemu jest możliwe bezpośrednie połączenie ze stolicą Polski, stolicą województwa Podlaskiego i ze stroną Litewską. Komunikacja PKS-u zapewnia bezpośrednie połączenie z Białymstokiem, Sokółką i Augustowem.


Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie o znaczeniu krajowym:

670 Osowiec- Dąbrowa Białostocka- Nowy Dwór- granica Państwa ( granica polsko- białoruska)

673 Lipsk- Dąbrowa Białostocka- Sokółka

Siedzibą gminy jest miasto Dąbrowa Białostocka.


Kategorie dróg na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:

- wojewódzkie- zarządzane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku- 34,6 km o ulepszonej nawierzchni;

- powiatowe - zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce- 106,7 km

- gminne - zarządzane przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej 43,3 km

Stacje Paliw

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja Paliw Nr 694, Plac Kościuszki 1, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7120-470

Stacja Paliw spółka jawna Krzysztopik, Mirosław, Ryszard, ul. Wojska Polskiego 5, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. (085) 7121-942


 

Odległości:

Warszawa- około 258 km

Białystok-około 71 km

Suwałki-około 75 km

Sokółka-około 30 km

Augustów-około 35 km


Najbliższe przejścia graniczne:

- granica polsko - litewska: Budzisko

- granica polsko - białoruska:

Kuźnica (przejście kolejowe i drogowe), Chworościany - (planowane przejście drogowe)