Działalność gospodarcza

Informacje , zawierające m.in. nazwę firmy , imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz zakres działalności , znajdują się obecnie w bazie przedsiębiorców , opublikowanej na stronie internetowej www.cedg.gov.pl w ramach CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki .W/w ewidencja zawiera również wpisy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka .

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują bowiem nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych .W ramach tego systemu funkcjonuje również Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej . Obecnie zakres działań w tym zakresie obejmuje przetwarzanie składanych wniosków CEIDG-1 na postać elektroniczną i wprowadzanie przetworzonego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) . Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Miejsko-wiejski charakter gminy Dąbrowa Białostocka wpływa na rodzaj działalności, którą podejmują przedsiębiorcy. Przeważają firmy zajmujące się szeroko rozumianą działalnością usługową obejmującą przede wszystkim: usługi remontowo-budowlane, usługi tartaczne, usługi transportowe (w tym taksówkarskie), a także inne służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców (fryzjerskie, w zakresie napraw różnego rodzaju, gastronomiczne, kosmetyczne itp.).
Obok firm usługowych, drugą co do liczby przedsiębiorstw grupę stanowią firmy zajmujące się handlem artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
W ramach powierzonych nam zadań związanych z funkcjonowaniem CEIDG oraz rozwojem przedsiębiorczości dokładamy wszelkich starań , aby przedsiębiorcy uzyskali wszelką możliwą pomoc w zakresie wypełnienia ustawowych formularzy oraz pozostałych czynności związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.