Atrakcje

Zabytki na terenie miasta Dąbrowa Białostocka


Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, kościół murowany w stylu neogotyckim z lat 1897-1902, poprzedni mały kościółek drewniany miejscowa ludność rozebrała w ciągu jednej nocy, obawiając się skonfiskowania go przez zaborcę. Obok znajduje się cmentarz przykościelny z XVI wieku i kapliczka murowana XIX/XX wiek, upamiętniająca poprzednią świątynię.

Wiatrak betonowy z 1928 roku - typ holender

Zdjęcia wykonał A. Karwowski


Kalno - dawny majątek ziemski rozparcelowany po II wojnie światowej. Niegdyś dwór, siedziba administratora Klucza Kalniańskiego. Tutaj w czasie zaborów i II Rzeczypospolitej mieścił się czołowy Zarząd Rybołóstwa Śródlądowego.

Cmentarz Żydowski z XVII wieku - drugi cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej, ostatni pochówek odbył się w 1945 roku. W Dąbrowie Białostockiej przed II wojną światową istniały dwie synagogi, szkoła żydowska oraz łaźnia żydowska.Na terenie gminy Dąbrowa Białostocka

Różanystok

Zdjęcia wykonał A. Karwowski

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku wraz z Cudownym Obrazem Matki Boskiej, wzniesione na wzór kościoła jezuickiego w Grodnie. Budowę rozpoczął w 1759 roku przeor dominikanów o. Remigiusz Zahorowski. Kościół jest w stylu barokowym, natomiast wystrój i ołtarze mają ornamenty dekoracyjne rokokowe. Jest trzynawowy, wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego , prezbiterium jest zwrócone w kierunku popołudniowym. Kościół zbudowany przez dominikanów był później w posiadaniu księży diecezjalnych, w okresie zaborów - we władaniu księży prawosławnych, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do dnia dzisiejszego opiekują się nim Salezjanie.

"Drapieżnik"- budynek poklasztorny zbudowany przez mniszki prawosławne w XIX w.

Kaplica pw. NMP Wspomożenia Wiernych, zbudowana w latach 1907-1915 przez mniszki prawosławne.

Willa drewniana tzw. "Zielona Dacza" z początku XX w.Kamienna Stara

Drewniany kościół św.Anny pochodzący z XVI wieku to najstarsza budowla sakralna na Podlasiu. Został ufundowany przez Piotra Wiesiołowskiego -dzierżawcy leśnictwa perstuńsiego i nowodworskiego, a później marszałka nadwornego litewskiego. Drewniany kościół znajdował się obok jego letniej rezydencji, która niestety nie zachowała się do dnia dzisiejszego.

Grób generała Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino. Prochy generała i jego żony Anieli zostały sprowadzone z Londynu do Kamiennej Starej w 1993 roku i zgodnie z wolą rodziny spoczęły przy kościele św. Anny.


Kamienna Nowa

Dworzec kolejowy murowany z końca XIX wieku.


Suchodolina

Zdjęcie wykonał A. Karwowski

Przy drodze rośnie lipa uznana jako "Pomnik Przyrody Prawem Chroniony-237". Na wysokości 1,2 m w naturalnej i od czasu do czasu wyrównywanej wnęce została umieszczona figurka Matki Boskiej. Wiek drzewa jest szacowany na około 300 lat. Od niepamiętnych czasów służy ono za kapliczkę, przy której do dnia dzisiejszego okoliczni mieszkańcy odbywają nabożeństwa majowe. Nosi ono miano "Świętej lipki" i od wieków zatrzymywali się przy nim pątnicy , udający się do Różanegostoku na Zielone Świątki.