Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi


Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi"

26.09.2018BUDOWA PLACU ZABAW JAKO MIEJSCA REKREACJI I INTEGRACJI Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

W dniu 26.09.2018 r. dokonano ostatecznego odbioru robót inwestycji dotyczącej budowy integracyjnego placu zabaw przy ul. Kunawina, Mickiewicza i Polnej.
Projekt został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”) w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański.
Umowa o przyznanie pomocy przedmiotowego projektu została zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Plac zabaw stanowi teren ogrodzony o wymiarach 18.87m x 40,00m.

Nawierzchnie placu stanowi bezpieczna nawierzchnia syntetyczna z płytek gumowych SBR, nawierzchnia piaskowa oraz nawierzchnia trawiasta.

Zamontowano zabawki oraz urządzenia terenowe tj. zestaw integracyjny, karuzelę integracyjną, huśtawkę integracyjną, piaskownicę integracyjną, piaskownicę niską, huśtawkę podwójną z koszykiem, dwie ścieżki sensoryczne, urządzenie do ćwiczeń Twister wahadło, altanę oraz małą architekturę w postaci ławek, koszy na śmieci, tablicy z regulaminem.

Wykonawcą inwestycji była firma OSTROVIA Marek Trwoga, Ostrów Północy 49, 16 – 113 Szudziałowo.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowiła kwota 223 162,02 zł brutto.