Koronawirus - informacje i profilaktyka


Punkty pobrań wymazów w kierunku Covid-19

29.10.2020Uwaga! Tabela z wykazem punktów jest na bieżąco uzupelniana. Aktualne informacje mozna znalezć na stronie internetowej podlaskiego NFZ:
https://www.nfz-bialystok.pl/podmioty-medyczne/mobilne-punkty-pobran-wymazu-w-kierunku-covid-19/Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw

23.06.2020Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

09.04.2020Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

01.04.2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej mając na uwadze ogłoszony stan epidemiologiczny spowodowany COVID-19, informuje mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Pomoc psychologiczna świadczona będzie w formie telefonicznej w każdą środę w godz. od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu 882 129 053Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

01.04.2020

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

Z uwagi na fakt, że Rząd zaostrza środki bezpieczeństwa prosimy stosować się do zaleceń:
1) wychodzić z domów tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw i potrzeb,
2) zakaz zgromadzeń,
3) osoby powyżej 65 roku życia dokonują zakupów w godzinach 10.00-12.00,
4) zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego,
5) zakaz korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, parków i innych miejsc służących rekreacji,
6) zachować odległość między pieszymi minimalnie 2 metry
7) osoby, które powróciły z zagranicy powinny zachować szczególną ostrożność, nie opuszczać miejsca pobytu i stosować się do zaleceń kwarantanny,
8) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u siebie lub i innych osób kontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.Inicjatywa skierowana do osób potrzebujących pomocy

17.03.2020Apel Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do osób powracających z zagranicy

16.03.2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Burmistrz Dąbrowy Białostockiej apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka powracających w ostatnim czasie z zagranicy o pozostanie w domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie obowiązkowej kwarantanny i higieny.

W przypadku pytań i wątpliwosci należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce:
- 85 7 113 625
- 509 449 903Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa

14.03.2020

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołujacego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirusInformacja Burmistrza do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka dot. koronawirusa

12.03.2020

W związku z panującym w Polsce zagrożeniem epidemiologicznym związanym z występowaniem koronawirusa Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się z prośbą w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych o korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądz telefoniczną. Sugeruje także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz przypomina o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.Wykaz numerów telefonów Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. Podlaskiego

12.03.2020

Wykaz numerów telefonów dostępny jest tutajDefinicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem covid-19

12.03.2020
Schemat postępowania z osobą narażoną

12.03.2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oswiatowych

11.03.2020Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zapewniona opieka, natomiast nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolachWażne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Koronawirusem

10.03.2020
Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

04.03.2020

Link do kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi: https://www.gov.pl/web/koronawirus