Przyznane środki pomocowe gminie Dąbrowa Białostocka w latach 2003-2005 i ich wykorzystanie

2003 r.

1. Asfaltowanie ulicy we wsi Bagny 1.3 km, koszt inwestycji 327.000 zł w tym środki pomocowe SAPARD 245.748 zł

2. Budowa sieci wodociągowej na kolonii Brzozowo 9.6 km, koszt inwestycji 288.797 zł w tym środki pomocowe SAPARD 216.597 zł

2004 r.

3. Asfaltowanie drogi Osmołowszczyzna - Kamienna Nowa 4.9 km, koszt inwestycji 2.634.565 zł w tym środki pomocowe PHARE ESC 2000 1.150.910 zł oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce 741.824 zł

4. Asfaltowanie drogi Dąbrowa Białostocka - Jałówka 4.0 km, koszt inwestycji 994.130 zł w tym środki pomocowe SAPARD 528.372 zł

5. Budowa sieci wodociągowej na kolonii Krugło 9.7 km, koszt inwestycji 310.135 zł, w tym środki pomocowe 232.601 zł

6. Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ulicy 3-go Maja i Jasionówka 1.4 km, koszt inwestycji 969.090 zł, w tym środki pomocowe SAPARD 720.067 zł

7. Budowa ekologicznej kotłowni w Różanymstoku, koszt inwestycji 2.303.163 zł, w tym środki pomocowe EKOFUNDUSZU, WFOŚ i GW, PFOŚ i GW 1.005.000 zł

8.Przebudowa drogi żwirowej kol. Łozowo 1.8 km, kol. Stock 2.1 km, koszt inwestycji 132.730, w tym środki pomocowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 60.000 zł

2005 r.

9. Ekologiczne kotłownie w Szkole Podstawowej w Nierośnie, Suchodolinie i Zwierzyńcu Wielkim, koszt inwestycji 743.797 zł, w tym środki pomocowe EKOFUNDUSZU, PAOW, NFOŚ i GW 544.267 zł

10. Asfaltowanie ulicy we wsi Grodziszczany 1.4 km, koszt inwestycji 358.536 zł, w tym środki pomocowe z PHARE 2002/2003 268.902 zł

11. Oczyszczalnia ścieków w Dąbrowie Bł., która została oddana do użytku w  2006 r., koszt inwestycji 5.596.900 zł, w tym środki pomocowe EKOFUNDUSZU, WFOŚ i GW 2.726.600 zł oraz umarzalny kredyt z NFOŚ i GW 900.000 zł

12. Hala sportowa w Dąbrowie Białostockiej, która została oddana do użytku w lutym 2006 r., koszt inwestycji 2.748.512 zł, w tym środki pomocowe MENiS 950.000 zł

13. Przebudowa drogi żwirowej kol. Grabowo 1.4 km, koszt inwestycji 84.735 zł, w tym środki pomocowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 35.000 zł

Łączna wartość inwestycji z udziałem środków pomocowych za lata 2003-2005 wyniosła 16.876.293 zł w tym wykorzystano środki pomocowe w kwocie 10.325.888 zł

Prospekt potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:

1. Przetwórnia ziemniaków (na frytki lub krochmal) - w sąsiednich gminach nie ma takiej przetwórni. Gmina Dąbrowa Białostocka posiada podobnie jak sąsiednie gminy bogate tradycje w uprawie ziemniaka jadalnego i przemysłowego, dzięki czemu potencjalny inwestor mógłby łatwo pozyskać surowiec potrzebny w przetwórni. Obecnie uprawa ziemniaków zajmuję około 1700 ha.

2. Zakład Przetwórstwa owoców i warzyw (np. truskawek) - uprawy truskawek i warzyw zajmują na terenie gminy około 270 ha. Gdy koniunktura była o wiele bardziej sprzyjająca te uprawy były kilkukrotnie wyższe. Do zalet gminy należy to, że nie stosuje się wysokiego nawożenia, dlatego przy stosunkowo niewielkich nakładach można by również uruchomić np. produkcję zdrowej żywności. Gmina Dąbrowa Białostocka kładzie duży nacisk na ekologię, chociażby z tego względu, że spora jej część leży w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Minusem uruchomienia tego typu działalności może być to , że w sąsiedniej gminie rozpocznie się budowa chłodni na owoce i warzywa. Z kolei położenie gminy Dąbrowa Białostocka w pobliżu granic polsko- białoruskiej i polsko- litewskiej z pewnością ułatwiłoby zbyt produktów.

3. Zakład przerabiający rzepak na biopaliwo - w latach 1981-90 na terenie gminy uprawiano  rzepak na potrzeby Zakładów Tłuszczowych. Miasto Dąbrowa Białostocka posiada odpowiednią halę produkcyjną, którą można by przystosować do tego typu produkcji. W pobliżu nie ma zakładu przetwórczo- produkcyjnego o podobnym charakterze.

Gmina Dąbrowa Białostocka potencjalnym inwestorom oferuje budynki i hale produkcyjne po Państwowym Ośrodku Maszynowym.  Budynki stoją na terenach uzbrojonych, podłączonych do sieci energetycznej, stelefonizowanych, zwodociągowanych i skanalizowanych. Wymagają jednak remontu. POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ INWESTYCYJNĄ.

 Bliższych informacji na temat kupna, dzierżawy, ewentualnych ulg podatkowych można zasięgnąć pod numerem telefonu (085) 7121-100 (Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami) lub za pomocą e- maila: dabrowab@beep.pl Zainteresowane osoby zostaną umówione na spotkanie z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej.