Ochrona Danych Osobowych


Inspektor Ochrony Danych

12.06.2018

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Bialostockiej jest Pan:

Pawel Jan Kulmaczewski

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_um_dabrowa_bialostocka@podlaskie.pl.Obowiązek Informacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe

30.05.2018

Obowiązek Informacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe